SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická Ústí nad Labem

Reference

Kompletní úprava VN trafostanice pro přechod na 22kV, spojená s dodáním a montáží VN rozvaděče včetně měření pro ČEZ, výměnou dvou kusů VN transformátorů a nového kabelového vedení. Provedeno „ na klíč“ – dodávka, montáž, revize, koordinace s ČEZ.